Reglement

Klassement
Worden geclasseerd :
• De renners die op alle electronische tijdwaarnemingspunten zijn doorgekomen
• De renners die de afstand waarvoor ze zijn ingeschreven volledig afleggen

Veiligheid
Hoewel de voornaamste oversteekplaatsen van de wedstrijd beveiligd worden door vrijwilligers en/of politiediensten, moeten de bikers in alle omstandigheden de wegcode respecteren. Iedereen dient zich te schikken naar de wegcode,de besluiten van de gemeenten die men aandoet, en de aanbevelingen die de organisatie bij de start nog meedeelt. De grootste waakzaamheid is aanbevolen.Het dragen van een helm is verplicht. De deelnemers die gedwongen moeten opgeven dienen zich naar de dichtstbijzijnde bevoorradingspost te begeven. De verantwoordelijke van de hulppost beslist over de noodzakelijkheid van een repatriëring van de deelnemer en zijn materiaal (fiets)door de organisatie.

Materiaal
De mountainbike moet in goede staat zijn. De organisatie neemt afstand van elke verantwoordelijkheid in geval van verlies of beschadiging van het materiaal of individuele uitrusting.

Gezondheid
Iedere deelnemer moet geschikt zijn voor het beoefenen van de mountainbikesport.Elke renner die de wedstrijd start verklaart in goede gezondheid te verkeren.

Parkoers
De organisatie houdt zich het recht voor het parkoers te wijzigen om veiligheidsredenen. Het is verboden eender welk afval weg te gooien buiten de voorziene zones en dat op het volledige parkoers – wie zich daar niet aan houdt wordt uit de wedstrijd genomen.

Afgelasting
Bij afgelasting van de wedstrijd om uitzonderlijke redenen, wordt enkel het inschrijvingsgeld aan de deelnemer terugbetaald. Bij afzegging door een deelnemer wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald indien dit gerechtvaardigd wordt en onder voorwaarde dat de organisatie per email vóór de dag van de wedstrijd verwittigd wordt.

Varia
Een renner die geschorst is wegens doping mag niet starten.
De renners geven toelating aan de organisatie om beeldmateriaal van hen te gebruiken in het kader van promotie van de wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis genomen heeft van dit reglement en dat hij alle clausules accepteert.